home
imaging art
music
design
genealogy
networks
facebook
twitter
linkedin
linkedin
photography
This is the website of the organisation Veldlab field laboratory and the Dutch musician, artist and
interdisciplinary designer Robert Fields, also known as Robert van der Velden.

Don't be mislead by the images on this site and in the rest of the world. My eyes are trained after working on
many graphic designs and spending a lot of twenty years in front of a screen.
I know that our eyes are being deceived in many ways. If possible, it is preferable to develop all the senses,
not only the eyes.

For 15 years I am working professionally on an autonomous basis. Creating music is my main activity
and writing a part of my work that has become increasingly important, both in English and Dutch.

The lyrics of my songs are written in what can be described as Global English and therefore differ from
American and Standard English. Because of the influences of folk and blues music it sounds more American
than what is most common as International English.
Dit is de website van de organisatie Veldlab veldlaboratorium en de artiest, kunstenaar en
interdisciplinair ontwerper Robert van der Velden, alias Robert Fields.

Raak niet misleid door de beelden op deze site en in de rest van de wereld. Mijn ogen zijn getraind na
een groot deel van twintig jaar achter een beeldscherm en veel grafische ontwerpen.
Ik weet dat onze ogen op veel manieren bedrogen worden. Indien mogelijk heeft het de voorkeur alle
zintuigen te ontwikkelen, niet alleen de ogen.

De laatste 15 jaar werk ik op autonome basis. Muziek maken is mijn hoofdactiviteit en schrijven
een deel van mijn werk dat steeds belangrijker is geworden, zowel in het Nederlands als in het Engels.

Hoewel er weinig Nederlands van mijn hand is gepubliceerd, wordt deze taal intensief door mij aangewend
in mijn correspondentie en in - tot op heden exclusief op het web gepubliceerde - boeken in wording over
geestelijke gezondheid en genealogie.